ATO organiseerde meerdere events. Bij de oprichting van ATO bestond het internet nog niet. Er was toen geen nood een archief op te stellen. Digitale fotografie bestond nog niet en niemand voelde zich geroepen als fotograaf te werk te gaan op een samenscholing van radioamateurs. Vandaar dat over deze aktiviteiten veel informatie verloren ging. Toch volgt een korte opsomming van de laatste gebeurtenissen.

Vergaderingen in het clublokaal  

Aktivering van het kasteel van Bouillon 14 augustus 2005  

Had Godfried in zijn jonge tijd geweten dat enkele radioamateurs (ON4BOO, ON4TAT, ON4YVW en ON7CFX) zouden besluiten om van op zijn kasteel radiouitzendingen te verrichten? Het leek een aangename uitdaging dit te doen op het moment dat Belgie zijn 175ste verjaardag vierde en tevens het zwaard van Godfried van Bouillon tijdelijk op het kasteel te bezichtingen lag. De toestemming werd aangevraagd en verkregen. De stad leverde haar medewerking en gaf ons toegang tot een afgesloten deel van de burcht. Tevens kreeg het clubstation dat jaar een speciaal roepteken: OO4ATO.

Velddag 3 en 4 september 2005  

De ganse wereld wordt getroffen door een grote ramp.
De radiomateurs krijgen de opdracht om binnen de 24 uur een noodstation op te zetten en het gedurende 24 uur in de lucht te houden. Ze mogen geen gebruik maken van bestaande stroomvoorzieningen, gebouwen of andere constructies. De zenders krijgen hun voeding van batterijen en/of stroomagregaten, ze huisvesten in tenten of caravans, de antennes staan op draagbare masten of hangen aan bomen. Deze oefening gaat gepaard met een wedstrijd om zoveel mogelijk kontakten te leggen en liefst met zoveel mogelijk landen. Dat week-end stelden ON4BOO, ON4CHJ, ON4TAT, ON4YVW en ON7CFX het station op.

Lentecontest 12 april 2008 in clubverband  

Het lentecontest is een Belgisch gebeuren met de sectie van Diest (DST) als initiatiefnemer.
Het leek ON4CHG, ON4TAT, ON4YVO en ON6XO een goed idee het clubstation ON4ATO te aktiveren. Omdat het al lang geleden was dat ATO nog een velddag organiseerde, gebruikte de operators een tijdelijk opgezet antennepark: FD4 in inverted V, R7 vertikale antenne, W3DZZ in horizontal V.

Uittesten van antennes in clubverband  

Enkele leden zetten een station ten velde uit. Deze gebeurtenis dient als voorbereiding van andere gebeurtenissen zoals een velddag of een contest. Tegelijkertijd vergelijken ze enkele antennes met elkaar.

Belgian Mill Award 2009  

Op 20 september 2009 nam ATO deel aan het Belgian Mill Award. Bij het aktiveren van een Belgische wind-, water- of rosmolen zetten radioamateurs een zendstation op in de nabijheid van de molen. De wedstrijd bestaat erin zoveel mogelijk punten te verzamelen. Er vallen extra punten te verdienen wanneer het tegenstation zich eveneens op een molen bevindt en ook elke nieuwe gewerkte provincie levert een bonus op.

Belgian Mill Award 2010  

Op 19 september 2010 nam ATO opnieuw deel aan het Belgian Mill Award.
Noodgedwongen dienden we voor deze aktiviteit op zoek naar een nieuwe locatie. Op de link http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=987 vonden we de molen van Oplinter. De uitbaters waren meteen bereid ons toegang tot het domein te verschaffen. Ronny (ON3RAJ) stelde de 10 watt zender ter beschikking en draaide zijn eerste contest. De prestaties met het kleine vermogen moesten niet onderdoen voor het vorige contest met 100 Watt.
Van ATO een dank aan de sponsors.

Velddag 2011  

Op 3 september 2011 en 4 september 2011 pakte ATO uit voor de velddag 2011. Tijdens dat week-end aktiveerden ON3RAJ, ON4CHG, ON4YVO, ON6XO en ON7CFX het clubstation ON4ATO.

Velddag 2012  

Op 1 september 2012 en 2 september 2012 pakte ATO opnieuw uit voor de velddag 2012. Tijdens dat week-end aktiveerden ON3RAJ, ON4CHG, ON4YVO het clubstation ON4ATO met 10 watt.

Belgian Mill Award 2012  

ATO heeft de smaak van de mill awards goed te pakken en nam in 2012 opnieuw deel aan de contest.
ATO wist meermaals de locatie te Oplinter te appreciƫren. Daarom werd de molen ook in 2012 geactiveerd. Zie http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=987 voor meer informatie betreffende de molen.
Van ATO nogmaals een dank aan de sponsors.

Activatie van het Monnikenhof van Vlierbeek op 18 mei 2013  

Op zaterdag 18 mei 2013 activeerde ATO het kasteel van Vlierbeek, Kasteellaan 5 te 3450 Geetbets.